JA U KONTEKSTU “MI”

Inspirisano knjigom Erotska Inteligencija, E. Parel

Fizička i emotivna zavisnost od naših partnera toliko je potpuna, a naša želja za osećajem sigurnosti toliko velika, da ćemo učiniti sve samo da je ne izgubimo. Potisnućemo sve želje i gurnuti ih pod tepih. Preuzećemo krivicu za maltretiranje, podvrći ćemo se kontroli, pogazićemo svoju individualnost i na mnogo druge načine odreći ćemo se svojih potreba. Kad počnemo da puzimo, krećemo na izdajnički put odvajanja od porodice u pokušajima da uravnotežimo potrebu za povezanošću s potrebom za iskustvom samostalne slobode. Roditelji su nam potrebni da bi brinuli o nama , ali i da bi nam dali dovoljno prostora za uspostavljanje slobode za kojom žudimo. Želimo da nas zadrže što duže, ali i da nas puste što pre.

Tu sve postaje vrlo komplikovano ako uzmete u obzir da je jedna od naših najvećih potreba, razvojno govoreći, autonomija. Kada počnemo da puzimo, krećemo na izdajnički put odvajanja od porodice, u pokušajima da uravnotežimo bazičnu potrebu za povezanošću s potrebom za iskustvom samostalne slobode. Roditelji su nam potrebni da bi brinuli o nama, ali i da bi nam dali dovoljno prostora za uspostavljanje slobode za kojom žudimo. Želimo da na zadrže što duže, ali i da nas puste što pre.  

Celog života ljuljamo se na uzajamnom dejstvu zavisnosti i nezavisnosti. A kako ćemo u odraslom  dobu pomiriti te dve potrebe zavisi od reakcija naših roditelja na tvrdoglavu dualnost u našim malim osobama. Važno je istaći da ponašanje naših roditelja, ondosno ono što oni zapravo čine, predstavlja samo jedan deo situacije. Drugi deo je naše tumačenje njihovih postupaka. Svako dete donosi individualnu elastičnost u svoj promenljivi život. Ono što je za nekoga lako, nekom drugom je preteško. Neki su možda želeli veću angažovanost roditelja, dok su drugi savijali kičmu pred njihovim nadzorom i nametanjem. Svaka porodica poseduje omiljene odgovore na ispoljavanja zavisnosti, slučajeve kada su ih nagrađivli ili kažnjavali i osujećivali. U odnosu davanja i primanje, s roditeljima određujemo bezbenu količinu iskustva slobode, kao i koliko će pokoravanja naših potreba zahtevati naši odnosi. Na kraju oblikujemo sistem verovanja, strahova i očekivanja o načinu funkcionisanja intimnih veza, u kojem je jedan deo svestan, ali mnogo veći deo je nesvestan. A onda to upakujemo u ukrasni papir i damo ga voljenoj osobi. A ta razmena je obostrna. 

Knjiga: Erotska Inteligencija, Ester Parel

Leave a Reply